Schuldhulp

Er is een vaak onzichtbare kant van de samenleving waar ‘monsters’ leven: het domein van problematische schulden en diepe armoede. Hoe gaan we daarmee om?

Wie direct met armoede en problematische schulden te maken heeft, weet dat de schaamte erover een groot probleem is. Het maakt dat we allemaal het liefst wegkijken van wat er speelt. Alsof er monsters zijn die we niet willen zien.
Een hulpverlener in de schuldhulpverlening kan niet zoveel voor de cliënten betekenen door zonder meer ‘de regels’ te volgen. We doen in dit domein al jaren hetzelfde en het gevolg is een steeds groter wordende ‘schuldhulpverleningsindustrie’ – waar helaas veel algemene middelen naartoe gaan.
De urgentie groeit en de noodzaak van een andere aanpak ook. Een aanpak waarbij we mensen helpen die zichzelf willen helpen. Mensen met schulden verantwoordelijkheid geven. En met concrete plannen en aanmoediging de weg wijzen. De weg die uit de EIGEN SCHULD leidt. EIGEN SCHULD… is de titel van het boek dat ik over deze materie schreef, op basis van mijn ervaringen gedurende 12 jaar als directeur van een Schuldhulpverleningsorganisatie.