Key-note Speaker

Inclusie en Good Governance, evenals armoedebestrijding zijn grote maatschappelijke vraagstukken. Ik spreek er graag over en laat alle kanten van een situatie zien.

In mijn presentaties en key-note speaches die ik zowel nationaal als internationaal doe, leid ik mijn publiek langs de diepe dalen van menselijk gedrag. En ook langs de hoge toppen die daar soms op volgen. De domeinen van mijn expertise: Schulhulpverlening plus armoedebestrijding, Good Governance en inclusie hebben veel met elkaar te maken. En de voorbeelden die ik uit ervaring kan geven hoe het een naar het ander leidt en andersom, zijn legio.
Van de reacties uit en evaluaties van het publiek zie ik dat mijn methode van key-notes speeches geven, impact heeft.